WERSJA 1: 

Jedzie, jedzie pan, pan, 

Na koniku sam, sam. 

Za nim jedzie chłop, chłop, 

Na koniku hop, hop! 

Jedzie, jedzie ba-ba 

I z konika spa-da!

 

WERSJA 2: 

Jedzie, jedzie pan, pan, 

Na koniku sam, sam, 

A za panem chłop, chłop, 

Na koniku hop, hop! 

A za chłopem żyd, żyd, 

Na koniku hyc, hyc!