Każdym marzeniem,

Każdym westchnieniem,

I każdą moją tęsknotą -

Myśli wyrazem,

Wspomnień obrazem,

Każdą nadziei pieszczotą;

 

Każdym oddechem,

Każdym uśmiechem

I każdym kolan ugięciem;

Każdym spojrzeniem -

Słowem a tchnieniem

I każdym ręki dotknięciem;

 

Wszystkim, co śniłem,

Wszystkim, czym żyłem,

Wszystykim na ziemi i w niebie;

Kochanko moja,

Wybranko moja -

Wszystkim - jam całował ciebie! -

 

 

***

 

Luba, jam całował

Jasne twoje oczy,

Wargi twe różane,

Pukle twych warkoczy.

Całowałem śnieżne

Czary twego łona,

Białe twoje ręce,

Białe twe ramiona.

 

Całowałem ciebie

W skromen twej świetlicy:

Całowałem w parku,

Samotnej ulicy.

Całowałem ciebie

Posród pól złocistych,

Pośród łak zielonych,

Śród gajów cienistych.

 

Całowałem ciebie,

Gdy wschodziło śłońce,

Całowałem ciebie

W południa gorace.

O wieczornej zorzy

I śród nocy ciemnej.

Gdy anioły lecą,

Dzwoniąc psalm tajemny.