Derwisz i uczeń

Pewien derwisz uczony rano i w południe 

Co dzień pił świętą wodę z Mahometa studnie. 

Postrzegł to uczeń, a chcąc większym być doktorem, 

Czerpał z tej studni rano, w południe, wieczorem. 

Cóż się stało? Gdy mniemał, że już mędrcem został — 

I nic się nie nauczył, i puchliny dostał.