Trudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa,

Takeś odmienna i takeś pierzchliwa:

Raześ mi frantem, drugi raześ szczerą,

Raz przyjacielem, drugi raz przecherą,

Raz ze mną wiernie, drugi raz mię zdradzisz.

Raz się pojednasz, drugi raz powadzisz.

Tak cię natura chciała wykształtować,

Ze nie wiem, jako z tobą postępować.

Boże, żeś nie dał do serca okienka,

Żeby zrozumieć, jaka to Jagienka!