Księgi pierwsze - Pieśń XXV

Użałuj się, kto dobry, a potłucz zawiasy

I mnie samę wrzuć w ogień; bo prze te niewczasy

Dobrze już nie szaleję ja, furta strapiona;

Jednak mię ten bezmierny niepokój dokona.

 

Że to żadna boża noc nigdy nie minęła,

Abych kiedy okrutnych razów nie podjęła

Od tych sprosnych pijanie; nie mówię o słowa,

Łatwiejsza to, kiedy by cała była głowa.

 

Co tu za mej pamięci powrozów stargano,

Wrzeciądzów ukręcono, młotków skołatano;

Teraz już głowicami łotrostwo mię tłucze,

A ubogi gospodarz kryje pod się klucze.

 

To nie tajna, że cierpię nie za swoją winą,

Ale wszeteczna pani wszystkiego przyczyną,

Która, nie wiem, na jaki żywot się udała,

Że i wstydu i dobrej sławy zapomniała.

 

Ja, to Bóg wie, przestrzegam swojej powinności,

A taję, ile mogę, jej zbytków i złości;

Cóż po tym, kiedy ludzie na zęby ją wzięli?

Ona wie, jesli fałszu czy prawdy się jęli.

 

Ale jesli mię, smutną, ciężkie razy bolą,

Nie mniejszą mam przed owym nędznikiem niewolą,

Co tu noc pole nocy płacze mi nad głową

Ani mi spać dopuści swą żałosną mową.

 

Furto (powiada) sroższa niżli pani twoja,

Mnie to na złość trzymasz się tak mocno podwoja,

Czemu mię w dom, smutnego, nie puścisz; gdyż mojej

Skrytej prośby nie umiesz odnieść paniej swojej?

 

Tak że ja, biedny człowiek, w swym ciężkim frasunku

Nie mam uznać na wieki żadnego ratunku?

I już mię nocleg potkać uczciwszy nie może,

A ten zimny próg muszę przyjmować za łoże?

 

Mych niewczasów litują nocy nieprzespane,

Litują pełne gwiazdy, wiatry niewytrwane;

Ty sama nie chcesz baczyć ludzkich doległości,

A swym tylko milczeniem wiecznie zbywasz gości.

 

Gdzież to namniejsze słówko przez skałę przepadło,

A na zapamiętałym uchu paniej siadło,

By kamień, by żelazo w sercu swym chowała,

Nie wierzę temu, żeby westchnąć raz nie miała.

 

Teraz na szczęsnej ręce u drugiego leży,

A moja prózna mowa precz za wiatry bieży;

Ale ty, coś przyczyną tych wszystkich trudności.

Furto, mówię, niewdzięczna moich uczynności,

 

Tobiem ja złego słowa nie rzekł jako żywo,

Co drugi rad uczyni, gdy mu miejsce krzywo,

Żebyś mi tę niewdzięczność okazować miała,

A mnie całą noc płakać pod niebem niechała.

 

Alem cię rychlej nowym rymem udarował

I twoje niskie progi wdzięcznie ucałował,

Com się razów obrócił u twego podwoja,

Obiatami szukając u świętych pokoja.

 

To tego i co lepiej oni tam umieją,

Całą bożą noc będzie, aż kury odpieją.

Takżeć mię, smutną, to złe paniej obyczaje,

To tego płacz frasuje, aż mię ledwie staje.

Kochanowski, Jan

Do dziewki
Do Gościa
Do gościa (II)
Do Hanny
Do Jakuba
Do Jósta
Do Magdaleny
Do Mikołaja Firleja
Do paniej (I)
Do paniej (II)
Do Pawła
Do Walka
Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] ...
Epitafium Hannie Kochanows ...
Epitafium Kosowi
Fraszki nieprzyzwoite
Gdy Polacy w piłke grają
Hymn
Księgi pierwsze - Pieśń I ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń IV ...
Księgi pierwsze - Pieśń IX ...
Księgi pierwsze - Pieśń V ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń X ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń I
Księgi wtóre - Pieśń II ...
Księgi wtóre - Pieśń III ...
Księgi wtóre - Pieśń IV ...
Księgi wtóre - Pieśń IX ...
Księgi wtóre - Pieśń V
Księgi wtóre - Pieśń VI ...
Księgi wtóre - Pieśń VII ...
Księgi wtóre - Pieśń VIII ...
Księgi wtóre - Pieśń X
Księgi wtóre - Pieśń XI ...
Księgi wtóre - Pieśń XII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XIX ...
Księgi wtóre - Pieśń XV ...
Księgi wtóre - Pieśń XVI ...
Księgi wtóre - Pieśń XVII ...
Księgi wtóre - Pieśń XVIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń XXI ...
Księgi wtóre - Pieśń XXII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XXV ...
Modlitwa o deszcz
Muza
Na Barbarę
Na dom w Czarnolesie
Na grzebień
Na hardego
Na Konrata
Na Młodość
Na nabożną
Na nieodpowiednią
Na niesławną
Na pieszczone ziemiany
Na starą
Na swoje księgi
Na utratne
Na Zdrowie
O chmielu
O dobrym panie
O Hannie
O Jędrzeju
O Kachnie
O kocie
O Łazickim a Barzym
O miłości
O rozkoszy
O sobie
O tymże
O zazdrości
O żywocie ludzkim
Ofiara
Raki
Sen
Tren I
Tren II
Tren III
Tren IV
Tren IX
Tren V
Tren VI
Tren VII
Tren VIII
Tren X
Tren XI
Tren XII
Tren XIII
Tren XIV
Tren XIX - albo Sen
Tren XV
Tren XVI
Tren XVII
Tren XVIII
Z Anakreonta (I)
Z Anakreonta (II)
Z Anakreonta (III)