Księgi wtóre - Pieśń I

Przeciwne chmury słońce nam zakryły

I niepogodne deszcze pobudziły;

Wody z gór szumią, a pienista Wilna

Już brzegom silna.

 

Strach patrzać na to częste połyskanie;

A prze to srogie obłoków trzaskanie

Kładą się lasy, a piorun, gdzie zmierzy,

Źle nie uderzy.

 

Zakładaj korab', cieśla nauczony!

A kto wie, jesli nie wrócą się ony

Nieszczęsne czasy, kiedy powódź była

Świat zatopiła?

 

Sześć niedziel wtenczas lał deszcz nie przestając,

A ziemia, nowe źrzódła pobudzając,

Rzek przymnażała, tak iż morskie wały

Wylać musiały.

 

Z ludźmi pospołu i miasta, i grody

Nieuśmierzone zatopiły wody;

Nie wysiedział się pasterz z bydłem w cale

Na żadnej skale.

 

Ryby po górach wysokich pływały,

Gdzie ledwe przedtym pióra donaszały

Mężnej orlice, gdy do miłych dzieci

Z obłowem leci.

 

Ale natenczas i matkę, i syny

Pożarła woda, i wszystek źwierz iny;

Sam Noe został, przy nim żona tylko

A dziatek kilko.

 

Nieżyzne w cnotę to tam były lata,

Gdzie ledwe jeden ze wszystkiego świata

Nalezion, co go Bóg w cale zachował,

Gdy nierząd psował.

 

Ten, będąc z łaski Pańskiej ostrzeżony,

Zbudował sobie korab' niezmierzony;

Na którym pływał czasu złej przygody

Po wierzchu wody.

 

A wszyscy inszy nagle zagarnieni

I w głębokościach morskich zatopieni;

Niebo a morze, te dwie rzeczy były

Świat zastąpiły.

 

A kiedy się już prawie dosyć zstało

Pańskiemu gniewu, po trosze spadało

Wielkiego morza; aż za czasem skały

Z wody wyźrzały.

 

Potym i zbytnie zawarły się zdroje,

A bystre rzeki wpadły w brzegi swoje;

Ziemia ku słońcu pełne ciężkiej rosy

Rozwiła włosy.

 

A trupy wkoło straszliwe leżały,

Ludzie i bydło, wielki źwierz i mały;

Pełne ich morza, pełne brzegi były,

Boga ruszyły.

 

I rzekł Noemu: "Już teraz na ziemię

Występuj śmiele i z tobą twe plemię;

Oto ja znowu przyodzieję lasy

Na wieczne czasy.

 

I będzie, jako po te lata wszytki,

Ziemia dawała wszelakie użytki;

Mnóżcie się, niech świat spustoszały wszędzie

Znowu osiędzie.

 

A w tym upewniam każdą żywą duszę,

Że nigdy potym takich wód nie wzruszę,

Które by miały ziemię opanować

I świat zepsować.

 

Włożę na niebo znakomitą pręgę,

Którą gdy ujźrzę, wspomnię na przysięgę,

Że mam hamować niezwyczajną wodę -

I nie zawiodę."

 

Pomni się, lutni! Nie twojej to głowy

Wspominać Boga żywego rozmowy;

Każ ty nam zasieść przy ciepłym kominie,

Aż zły czas minie.

Kochanowski, Jan

Do dziewki
Do Gościa
Do gościa (II)
Do Hanny
Do Jakuba
Do Jósta
Do Magdaleny
Do Mikołaja Firleja
Do paniej (I)
Do paniej (II)
Do Pawła
Do Walka
Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] ...
Epitafium Hannie Kochanows ...
Epitafium Kosowi
Fraszki nieprzyzwoite
Gdy Polacy w piłke grają
Hymn
Księgi pierwsze - Pieśń I ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń IV ...
Księgi pierwsze - Pieśń IX ...
Księgi pierwsze - Pieśń V ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń X ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń I
Księgi wtóre - Pieśń II ...
Księgi wtóre - Pieśń III ...
Księgi wtóre - Pieśń IV ...
Księgi wtóre - Pieśń IX ...
Księgi wtóre - Pieśń V
Księgi wtóre - Pieśń VI ...
Księgi wtóre - Pieśń VII ...
Księgi wtóre - Pieśń VIII ...
Księgi wtóre - Pieśń X
Księgi wtóre - Pieśń XI ...
Księgi wtóre - Pieśń XII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XIX ...
Księgi wtóre - Pieśń XV ...
Księgi wtóre - Pieśń XVI ...
Księgi wtóre - Pieśń XVII ...
Księgi wtóre - Pieśń XVIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń XXI ...
Księgi wtóre - Pieśń XXII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XXV ...
Modlitwa o deszcz
Muza
Na Barbarę
Na dom w Czarnolesie
Na grzebień
Na hardego
Na Konrata
Na Młodość
Na nabożną
Na nieodpowiednią
Na niesławną
Na pieszczone ziemiany
Na starą
Na swoje księgi
Na utratne
Na Zdrowie
O chmielu
O dobrym panie
O Hannie
O Jędrzeju
O Kachnie
O kocie
O Łazickim a Barzym
O miłości
O rozkoszy
O sobie
O tymże
O zazdrości
O żywocie ludzkim
Ofiara
Raki
Sen
Tren I
Tren II
Tren III
Tren IV
Tren IX
Tren V
Tren VI
Tren VII
Tren VIII
Tren X
Tren XI
Tren XII
Tren XIII
Tren XIV
Tren XIX - albo Sen
Tren XV
Tren XVI
Tren XVII
Tren XVIII
Z Anakreonta (I)
Z Anakreonta (II)
Z Anakreonta (III)