Żaden ojciec podobno barziej nie miłował 

Dziecięcia, żaden barziej nad mię nie żałował. 

A też ledwe się kiedy dziecię urodziło.

Co by łaski rodziców swych tak godne było. 

Ochędożne, posłuszne, karne, niepieszczone, 

Śpiewać, mówić, rymować jako co uczone; 

Każdego ukłon trafić; wyrazić postawę, 

Obyczaje panieńskie umieć i zabawę; 

Roztropne, obyczajne, ludzkie, nierzewniwe, 

Dobrowolne, układne, skromne i wstydliwe. 

Nigdy ona po ranu karmie nie wspomniała, 

Aż pierwej Bogu swoje moditwy oddała.

Nie poszła spać, aż pierwej matkę pozdrowiła 

I zdrowie rodziców swych Bogu poruczyła. 

Zawżdy przeciwko ojcu wszytki przebyć progi, 

Zawżdy się uradować i przywitać z drogi, 

Każdej roboty pomóc, do każdej posługi 

Uprzedzić było wszytki rodziców swych sługi. 

A to w tak małym wieku sobie poczynała,

Że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała. 

Tak wiele cnót jej młodość i takich dzielności 

Nie mogła znieść; upadła od swejże bujności, 

Żniwa nie doczekawszy! Kłosie mój jedyny, 

Jeszcześ mi się był nie zstał, a ja, twej godziny 

Nie czekając; znowu cię w smutną ziemię sieję! 

Ale pospołu z tobą grzebę i nadzieję:

Bo już nigdy nie wznidziesz ani przed mojema 

Wiekom wiecznie zakwitniesz smutnymi oczema.

Kochanowski, Jan

Do dziewki
Do Gościa
Do gościa (II)
Do Hanny
Do Jakuba
Do Jósta
Do Magdaleny
Do Mikołaja Firleja
Do paniej (I)
Do paniej (II)
Do Pawła
Do Walka
Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] ...
Epitafium Hannie Kochanows ...
Epitafium Kosowi
Fraszki nieprzyzwoite
Gdy Polacy w piłke grają
Hymn
Księgi pierwsze - Pieśń I ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń IV ...
Księgi pierwsze - Pieśń IX ...
Księgi pierwsze - Pieśń V ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń X ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń I
Księgi wtóre - Pieśń II ...
Księgi wtóre - Pieśń III ...
Księgi wtóre - Pieśń IV ...
Księgi wtóre - Pieśń IX ...
Księgi wtóre - Pieśń V
Księgi wtóre - Pieśń VI ...
Księgi wtóre - Pieśń VII ...
Księgi wtóre - Pieśń VIII ...
Księgi wtóre - Pieśń X
Księgi wtóre - Pieśń XI ...
Księgi wtóre - Pieśń XII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XIX ...
Księgi wtóre - Pieśń XV ...
Księgi wtóre - Pieśń XVI ...
Księgi wtóre - Pieśń XVII ...
Księgi wtóre - Pieśń XVIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń XXI ...
Księgi wtóre - Pieśń XXII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XXV ...
Modlitwa o deszcz
Muza
Na Barbarę
Na dom w Czarnolesie
Na grzebień
Na hardego
Na Konrata
Na Młodość
Na nabożną
Na nieodpowiednią
Na niesławną
Na pieszczone ziemiany
Na starą
Na swoje księgi
Na utratne
Na Zdrowie
O chmielu
O dobrym panie
O Hannie
O Jędrzeju
O Kachnie
O kocie
O Łazickim a Barzym
O miłości
O rozkoszy
O sobie
O tymże
O zazdrości
O żywocie ludzkim
Ofiara
Raki
Sen
Tren I
Tren II
Tren III
Tren IV
Tren IX
Tren V
Tren VI
Tren VII
Tren VIII
Tren X
Tren XI
Tren XII
Tren XIII
Tren XIV
Tren XIX - albo Sen
Tren XV
Tren XVI
Tren XVII
Tren XVIII
Z Anakreonta (I)
Z Anakreonta (II)
Z Anakreonta (III)