Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni,

Skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie smutni! 

Uspokójcie na chwilę strapioną myśl uroję,

Póki jeszcze kamienny w polu słup nie stoję,

Lejąc ledwie nie krwawy płacz przez marmór żywy, 

Żalu ciężkiego pamięć i znak nieszczęśliwy.

Mylę się? czyli, patrząc na ludzkie przygody, 

Skromniej człowiek uważa i swe własne szkody? 

Nieszczesna matko (jesli przyczytać możemy , 

Nieszczęściu, co prze głupi swój rozum cierpiemy), 

Gdzie teraz twych siedm' synów i dziewek tak wiele? 

Gdzie pociecha? gdzie radość i twoje wesele?

Widzę czternaście mogił, a ty, nieszczęśliwa 

I podobno tak długo nad wolą swą żywa,

Obłapiasz zimne groby, w których - ach, niebogo -

Składłaś dziateczki swoje zagubione srogo!

Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone

Albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone. 

W którą nadzieję żywiesz? Czego czekasz więcej? 

Czemu śmiercią żałości nie zbywasz co pręcej? 

A wasze prędkie strzały albo łuk co czyni 

Niepochybny, o Febe i mściwa bogini?

Albo z gniewu, bo winna, albo więc z litości 

Dokonajcie, prze Boga, jej biednej starości! 

Nowa pomsta, nowa kaźń hardą myśl potkała 

Dziatek płacząc Niobe sama skamieniała

I stoi na Sypilu marmor nieprzetrwany, 

Jednak i pod kamieniem żywią skryte rany. 

Jej bowiem łzy serdeczne skałę przenikają

I przeźroczystym z góry strumieniem spadają,

Skąd źwierz i ptastwo pije; a ta w wiecznym pęcie 

Tkwi w rogu skały wiatrom szalonym na wstręcie. 

Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie 

Ale samże jest martwym, samże grobem sobie.

Kochanowski, Jan

Do dziewki
Do Gościa
Do gościa (II)
Do Hanny
Do Jakuba
Do Jósta
Do Magdaleny
Do Mikołaja Firleja
Do paniej (I)
Do paniej (II)
Do Pawła
Do Walka
Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] ...
Epitafium Hannie Kochanows ...
Epitafium Kosowi
Fraszki nieprzyzwoite
Gdy Polacy w piłke grają
Hymn
Księgi pierwsze - Pieśń I ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń II ...
Księgi pierwsze - Pieśń IV ...
Księgi pierwsze - Pieśń IX ...
Księgi pierwsze - Pieśń V ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń VI ...
Księgi pierwsze - Pieśń X ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XI ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XV ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi pierwsze - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń I
Księgi wtóre - Pieśń II ...
Księgi wtóre - Pieśń III ...
Księgi wtóre - Pieśń IV ...
Księgi wtóre - Pieśń IX ...
Księgi wtóre - Pieśń V
Księgi wtóre - Pieśń VI ...
Księgi wtóre - Pieśń VII ...
Księgi wtóre - Pieśń VIII ...
Księgi wtóre - Pieśń X
Księgi wtóre - Pieśń XI ...
Księgi wtóre - Pieśń XII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XIX ...
Księgi wtóre - Pieśń XV ...
Księgi wtóre - Pieśń XVI ...
Księgi wtóre - Pieśń XVII ...
Księgi wtóre - Pieśń XVIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XX ...
Księgi wtóre - Pieśń XXI ...
Księgi wtóre - Pieśń XXII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIII ...
Księgi wtóre - Pieśń XXIV ...
Księgi wtóre - Pieśń XXV ...
Modlitwa o deszcz
Muza
Na Barbarę
Na dom w Czarnolesie
Na grzebień
Na hardego
Na Konrata
Na Młodość
Na nabożną
Na nieodpowiednią
Na niesławną
Na pieszczone ziemiany
Na starą
Na swoje księgi
Na utratne
Na Zdrowie
O chmielu
O dobrym panie
O Hannie
O Jędrzeju
O Kachnie
O kocie
O Łazickim a Barzym
O miłości
O rozkoszy
O sobie
O tymże
O zazdrości
O żywocie ludzkim
Ofiara
Raki
Sen
Tren I
Tren II
Tren III
Tren IV
Tren IX
Tren V
Tren VI
Tren VII
Tren VIII
Tren X
Tren XI
Tren XII
Tren XIII
Tren XIV
Tren XIX - albo Sen
Tren XV
Tren XVI
Tren XVII
Tren XVIII
Z Anakreonta (I)
Z Anakreonta (II)
Z Anakreonta (III)