"Często cierpienie uczuć 

mierzy się słupkiem rtęci

podobnie jak ciepło 

powietrza lub ciał -

a przecież trzeba inaczej 

wykrywać ich wielkość...

(lecz ty zanadto jesteś osią

swoich spraw).

 

Gdybyś zdołała pojąć ze osią tych

spraw nie jesteś a Ten co nią jest,

też nie znajduje miłości -

gdybyś zdołała to pojąć.

 

Po cóż jest serce ludzkie?

 

Temperatura wszechświata i serce ludzkie - i rteć."