Iść pod piarg, iść pod wiatr

"Iść pod piarg, iść pod wiatr, iść ku burzom

W serce jąć Miarę Miar,

W serce wziąć Wiarę Wiar

Święty Urząd!

Nie wiem, czy dźwigną barki

od wiatru się struny kolebią

Moc wszystką ze mną wyszarpnij!

Otwórz mi żywe niebo! Ziemio!...

Wianem mnie uwieńcz przez piersi! 

Skrzydła porosną na hełmie"