A było to tak

A było to tak: 

Bociana dziobał szpak, 

A potem była zmiana 

I szpak dziobał bociana. 

Były trzy takie zmiany. 

Ile razy był szpak dziobany?