Na podwórku, koło studni, 

Ktoś patykiem w wiadro dudni. 

Leci baca, patrzy kto to, 

Potknął się i upadł w błoto. 

Leży w błocie już dwa dni, 

A tym bacą będziesz ty.