Bądź jasnym promieniem

Bądź jasnym promieniem

dla tych, co słońca nie znają.

Żyj zawsze czynem - nigdy marzeniem 

i niech Cię ludzie kochają.