Długo czekałem owej godziny

Długo czekałem owej godziny,

aż wreszcie nadeszły Twoje urodziny.

Więc chcę przed Tobą serce otworzyć 

i najlepsze życzenia Ci złożyć.

Żyj długo w szczęściu i radości, 

nigdy nie zaznaj przykrości.