Na rzece rzec ce na cerze mrze 

pluski na bluzki wizgi 

w dalekie lekkie dale że 

Poniosło wisłobryzgi 

 

o trafy tarów żyrafy raf 

ren cerę chore o ręce 

na stawie ta wie na pawie staw 

o trące tren terence 

 

na fale fal len na leny lin 

nieczułem czołem czułem 

od doli dolin do Lido lin 

zaniosło wiosła mułem