Cacka

Piłki, pajace, kółka, latawce,

Ileż tu cacek kochane dzieci!

Igrajcie niemi! w miłej zabawce,

Szybko wam wiosna życia przeleci.

Ale pomnijcie: nie tylko fraszki,

Lecz droga pracy leży przed wami!

A często jeden dzionek igraszki,

Krwawemi przyjdzie okupić łzami!

Więc po zabawie, gwarna młodzieży,

Również się chętnie uczyć należy!