Cebulka

Cebulka, cebulka, 

Okrągła jak kulka, 

Buraczka złapała, 

Zatańcować chciała. 

Buraczek, buraczek 

Miał czerwony fraczek, 

Z cebulką tańcował, 

Nóżek nie żałował.