Morsztyn, Andrzej Jan

Polityk, poeta, podskarbi wielki koronny, starosta tucholski, przywódca stronnictwa profrancuskiego, czołowy przedstawiciel polskiego baroku dworskiego, marinista.
 • Ad Musas

  Panny, od których powód ma wiersz wszelki,
  Cne helikońskich gór obywatelki,
 • Cuda miłości

  Karmię frasunkiem miłość i myśleniem,
  Myśl zaś pamięcią i pożądliwością,
 • Do czytelnika

  Lutniąś wziął w rękę, która-ć w różne tony
  Zagra, jako jej każą różne strony.
 • Do galerników

  Strapieni ludzie, źle się z wami dzieje,
  Lecz miłość ze mną okrutniej poczyna:
 • Do jednej

  Nie dziwna to u mnie, pani,
  Że cię każdy, kto zna, ga - lante wspomina;
 • Do kanikuły

  Zła kanikuło, psie niebieski wściekły,
  Przed którym wszytkie chłody nam uciekły,
 • Do kanikuły (II)

  Potężny piesku, co władasz gorącem
  I ogień lejesz gardłem swym pieniącem,
 • Do oczu swoich

  Żart to i fraszka przeciw Bogumile,
  Coście widziały, oczy, do tej chwile,
 • Do panny

  Tysiąckroć, moja bohatyrko cudna.
  Chcę z tobą stałe zawierać przymierze
 • Do panny (II)

  Obróć łaskawe, panno, ku mnie oczy.
  Że przy ich świetle lutnią mą nastroję,
 • Do swoich książek

  Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?
  Chcesz na świat i drukarskiej chciałabyś oliwie
 • Do trupa

  Leżysz zabity i jam też zabity,
  Ty - strzałą śmierci, ja - strzałą miłości,
 • Do zorze

  Noc, człowiekowi na pokój stworzona,
  Już swoje wronę pędzi na świat klacze,
 • Dwoja Bieda

  Dziś dokazuje psia gwiazda swej mocy
  I jako Zorza, kazawszy precz nocy,
 • Jabłka

  Drażnięta, których strzeże płócienna obrona
  I słaba oczom naszym zazdrości zasłona,
 • Na klacz hiszpańską

  Nie mają takiej andaluskie stada,
  Byłaby takiej Asturyja rada,
 • Na krzyżyk na piersiach jednej panny

  O święta mego przyczyno zbawienia!
  Któż cię wniósł na tę jasną Kalwaryją,
 • Na płacz jednej panny

  Płaczesz, Filido, i śliczne jagody
  Potoki-ć słonej przebiegają wody,
 • Niestatek

  Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni
  Słonecznych drobne kąski wżenię do kieszeni,
 • Niestatek

  Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
  Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem,
 • Nieustawiczna

  Trudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa,
  Takeś odmienna i takeś pierzchliwa:
 • O swej pannie

  Obróć łaskawe, panno, ku mnie oczy.
  Że przy ich świetle lutnią mą nastroję,
 • Przechadzka

  Czy z mej namowy, czy-li z dobrej woli
  Chciała Kasieńka na folwark do roli
 • Raki

  Cnota cię rządzi nie pragniesz pieniędzy;
  Złota dosyć masz nie boisz się nędzy;
 • Redivivatus

  Jeśli to prawda, co kiedyś uczony
  Mniemał i twierdził filozof z Krotony,
 • Rzeki

  Kanikuło, promieńmi swymi uprzykrzona,
  Przed którymi tak mdleje głowa upalona,
 • Sen

  W południe więzień zasnąłem ubogi,
  Aż mi sen wdzięczny tę przysługę sprawił,
 • Serenada

  Już słońce padło, już horyzont ciemny,
  Już płucze Feba ocean podziemny,
 • Vaneggiar d´una innamorata

  Goreję czy nie? Cóż to ja za nowy
  Gościnny afekt w sercu swoim czuję?
 • Wiejski żywot

  Chociaż ty, Jago, same tylko dwory
  I miasta chwalisz, nawiedzić obory
 • Zapał

  Kupido kiedyś ukochanej żony
  Odbiegł, kropelką oleju sparzony,