Kochanowski, Jan

Polski poeta epoki renesansu, sekretarz królewski, wojski sandomierski w latach 1579–1584, prepozyt poznański w latach 1566–1574.
 • Do dziewki

  A co wiedzieć, gdzie chodzisz, moja dziewko śliczna,
  A mnie tymczasem trapi tęśkność ustawiczna;
 • Do Gościa

  Jeśli darmo masz te książki, 
  A spełna w wacku pieniążki, 
 • Do gościa (II)

  Nie pieść się długo z mymi książeczkami, 
  Gościu, boć rzeką: "Bawisz się fraszkami."
 • Do Hanny

  Chyba by nie wiedziała, co znaczy twarz blada 
  I kiedy kto nie g'rzeczy, Hanno, odpowiada, 
 • Do Jakuba

  Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz? 
  Krótsze twoje nierówno, bo ich ty n
 • Do Jósta

  Wiesz, coś mi winien; miejże się do taszki, 
  Bo cię wnet włoże, Jóstcie, między fraszki!
 • Do Magdaleny

  Ukaż mi się, Magdaleno, ukaż twarz swoję,
  Twarz, która prawie wyraża różą oboję.
 • Do Mikołaja Firleja

  Jesliby w moich książkach co takiego było, 
  Czego by się przed panną czytać nie godziło, 
 • Do paniej (I)

  Pani jako nadobna, tak też i uczciwa! 
  Patrząc na twą wdzięczną twarz, rymów mi przybywa, 
 • Do paniej (II)

  Co usty mówisz, byś w sercu myśliła, 
  Barzo byś mię tym, pani, zniewoliła; 
 • Do Pawła

  Pawle, rzecz pewna, u twego sąsiada 
  Możesz długiego nie czekać obiada, 
 • Do Walka

  Walku mój, tym mię nie rozgniewasz sobie, 
  Że się me fraszki kiepstwem zdadzą tobie. 
 • Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] Sien[ieńskiemu]

  Tylko cię tu na ziemię szczęście ukazało, 
  Dalej cię mieć, Krysztofie, na świecie nie chciało. 
 • Epitafium Hannie Kochanowskiej

  I tyś, Hanno, za siostrą prędko pospieszyła 
  I przed czasem podziemne kraje nawiedziła, 
 • Epitafium Kosowi

  Z żalem i z płaczem, acz za twe nie stoi, 
  Mój dobry Kosie, towarzysze twoi 
 • Fraszki nieprzyzwoite

  O Kachnie
  Kachna się każe w łażni przypatrować,
 • Gdy Polacy w piłke grają

  Gdy Polacy w piłke grają
  Wszyscy Chętnie oglądają
 • Hymn

  Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
  Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
 • Księgi pierwsze - Pieśń I

  Byś wszystko złoto posiadł, które - powiadają -
  Gdzieś daleko gryfowie i mrówki kopają;
 • Księgi pierwsze - Pieśń II

  Serce roście patrząc na te czasy!
  Mało przed tym gołe były lasy,
 • Księgi pierwsze - Pieśń III

  Dzbanie mój pisany,
  Dzbanie polewany,
 • Księgi pierwsze - Pieśń IV

  Złota to strzała i krom wszego jadu była,
  Którą mię niepochybna Miłość ugodziła;
 • Księgi pierwsze - Pieśń IX

  Chcemy sobie być radzi?
  Rozkaż, panie, czeladzi,
 • Księgi pierwsze - Pieśń V

  Kto ma swego chleba,
  Ile człeku trzeba,
 • Księgi pierwsze - Pieśń VI

  Acz mię twa droga, miła, barzo boli,
  Nie chcę cię trzymać przeciw twojej woli;
 • Księgi pierwsze - Pieśń VII

  Trudna rada w tej mierze: przyjdzie się rozjechać,
  A przez ten czas wesela i lutnie zaniechać.
 • Księgi pierwsze - Pieśń VIII

  Gdzieśkolwiek jest, Bożeć, pośli dobrą godzinę!
  Jaciem twój był jako żywo i twoim zginę.
 • Księgi pierwsze - Pieśń X

  Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry
  I tak wysoko postawił, że z góry
 • Księgi pierwsze - Pieśń XI

  Stronisz przede mną, Neto nietykana,
  By więc sarneczka, kiedy obłąkana
 • Księgi pierwsze - Pieśń XII

  Muszę wyznać, bo się już nie masz na co chować:
  Nigdy bych był nie wierzył, bych tak miał żałować,
 • Księgi pierwsze - Pieśń XIII

  O piękna nocy nad zwyczaj tych czasów,
  Patrz na nas jasno wpośrzód tych tu lasów,
 • Księgi pierwsze - Pieśń XIV

  Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli,
  Wiatry z północy wstają,
 • Księgi pierwsze - Pieśń XIX

  Żal mi cię, niebogo,
  Że nie masz nikogo,
 • Księgi pierwsze - Pieśń XV

  Nie za staraniem ani prze mą sprawę,
  Miła, po tobie znam taką postawę;
 • Księgi pierwsze - Pieśń XVI

  Królom moc na poddane i zwierzchność dana,
  A królowie zaś mają nad sobą pana,
 • Księgi pierwsze - Pieśń XVII

  Słońce już padło, ciemna noc nadchodzi,
  Nie wiem, co za głos uszu mych dochodzi;
 • Księgi pierwsze - Pieśń XVIII

  Czołem za cześć, łaskawy mój panie sąsiedzie,
  Boże nie daj u ciebie bywać na biesiedzie!
 • Księgi pierwsze - Pieśń XX

  Miło szaleć, kiedy czas po temu,
  A tak, bracia, przypij każdy swemu,
 • Księgi pierwsze - Pieśń XXI

  Ty spisz, a ja sam na dworze
  Jeszcze od wieczornej zorze
 • Księgi pierwsze - Pieśń XXII

  Ty spisz, a ja sam na dworze
  Jeszcze od wieczornej zorze
 • Księgi pierwsze - Pieśń XXIII

  Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli,
  By nie znał nieprzyjaciel, że cię ma po woli;
 • Księgi pierwsze - Pieśń XXIV

  Zegar, słyszę, wybija,
  Ustąp, melankolija!
 • Księgi pierwsze - Pieśń XXV

  Użałuj się, kto dobry, a potłucz zawiasy
  I mnie samę wrzuć w ogień; bo prze te niewczasy
 • Księgi wtóre - Pieśń I

  Przeciwne chmury słońce nam zakryły
  I niepogodne deszcze pobudziły;
 • Księgi wtóre - Pieśń II

  Nie dbam, aby zimne skały
  Po mym graniu tańcowały;
 • Księgi wtóre - Pieśń III

  Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko;
  Miej na poślednie koła pilne oko:
 • Księgi wtóre - Pieśń IV

  W twardej kamiennej wieży i za troistymi
  Drzwiami siedząc Danae nieprzełomionymi,
 • Księgi wtóre - Pieśń IX

  Nie porzucaj nadzieje,
  Jakoć się kolwiek dzieje:
 • Księgi wtóre - Pieśń V

  Wieczna sromota i nienagrodzona
  Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona
 • Księgi wtóre - Pieśń VI

  Królewno lutnie złotej i rymów pociesznych,
  Ochłodo myśli tesznych,
 • Księgi wtóre - Pieśń VII

  Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie,
  Świata nie znać w kurzawie;
 • Księgi wtóre - Pieśń VIII

  Nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy,
  Kto ma być królem; już dekret gotowy
 • Księgi wtóre - Pieśń X

  Może kto ręką sławy dostać w boju,
  Może wymową i rządem w pokoju;
 • Księgi wtóre - Pieśń XI

  Stateczny umysł pamiętaj zachować,
  Jesli cię pocznie nieszczęście frasować;
 • Księgi wtóre - Pieśń XII

  Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości,
  Żeby cnota miała być kiedy bez zazdrości:
 • Księgi wtóre - Pieśń XIII

  Panu dzięki oddawajmy,
  Jego łaskę wspominajmy,
 • Księgi wtóre - Pieśń XIV

  Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
  A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
 • Księgi wtóre - Pieśń XIX

  Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy
  Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy,
 • Księgi wtóre - Pieśń XV

  Nie zawżdy Apollo strzela,
  Ale łuk z lutnią podziela;
 • Księgi wtóre - Pieśń XVI

  Nic po tych zbytnich potrawach; nic po tym
  Śrzebrze na służbie i obiciu złotym;
 • Księgi wtóre - Pieśń XVII

  Niegodzien tego ten świat zawikłany,
  Aby miał na nim, rozumem nadany,
 • Księgi wtóre - Pieśń XVIII

  Ucieszna lutni, w której słodkie strony
  Bijąc Amfijon kamień rozproszony
 • Księgi wtóre - Pieśń XX

  Jaką, rozumiesz, zazdrość zjednałeś sobie,
  Zacny biskupie, w mojej małej osobie,
 • Księgi wtóre - Pieśń XXI

  Srogie łańcuchy na swym sercu czuję;
  Lecz to szczęściem szacuję,
 • Księgi wtóre - Pieśń XXII

  Proszę, jesli się z tobą co śpiewało,
  Co by i ten rok, i dalej trwać miało,
 • Księgi wtóre - Pieśń XXIII

  Nie zawżdy, piękna Zofija,
  Róża kwitnie i lelija;
 • Księgi wtóre - Pieśń XXIV

  Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony
  Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony
 • Księgi wtóre - Pieśń XXV

  Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
  Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
 • Modlitwa o deszcz

  Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,
  Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,
 • Muza

  Sobie śpiewam a Muzom. Bo kto jest na ziemi,
  Co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi?
 • Na Barbarę

  Jakoś mi już skaczesz słabo, 
  Folguj sobie, miła Barbaro, proszę cię. 
 • Na dom w Czarnolesie

  Panie To Moja Praca, A Zdarzenie Twoje
  Raczyż Błogosławieństwo Dać Do Końca Swoje
 • Na grzebień

  Nowy to fortel a mało słychany: 
  Na śrebrną brodę grzebień ołowiany.
 • Na hardego

  Nie chcę w tej mierze głowy psować sobie, 
  Bych sie, mój panie, miał podobać tobie: 
 • Na Konrata

  Milczycie w obiad, mój panie Konracie; 
  Czy tylko na chleb gębę swą chowacie?
 • Na Młodość

  Jakoby Też Rok Bez Wiosny Mieć Chcieli,
  Którzy Chcą, Żeby Młodzi Nie Szaleli.
 • Na nabożną

  Jesli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, 
  Czego się, miła, tak często spowiadasz?
 • Na nieodpowiednią

  Odmów, jeslić nie po myśli, daj, masz li dać wolą; 
  Słuchając słów niepotrzebnych aż mię us
 • Na niesławną

  Miałem nadzieję, że mi zyścić miano, 
  Tak jako było z chucią obiecano; 
 • Na pieszczone ziemiany

  Gniewam się na te pieszczone ziemiany, 
  Co piwu radzi szukają przygany. 
 • Na starą

  Teraz by ze mną zygrywać się chciała, 
  Kiedyś, niebogo, sobie podstarzała. 
 • Na swoje księgi

  Nie dbają moje papiery 
  O przeważne bohatery; 
 • Na utratne

  Na przykrej skale, gdzie nikt nie dochodzi, 
  Zielone drzewo słodkie figi rodzi, 
 • Na Zdrowie

  Szlachetne Zdrowie,
  Nikt Się Nie Dowie,
 • O chmielu

  Co to za sałata rana, 
  Rózynkami posypana? 
 • O dobrym panie

  Dobry pan jakiś, jadąc sobie w drogę, 
  Ujźrzał u dziewki w polu bossą nogę. 
 • O Hannie

  Serce mi zbiegło, a nie wiem inaczej, 
  Jedno do Hanny, tam bywa naraczej. 
 • O Jędrzeju

  Z sercem się ro[z]śmiał Jędrzeja słuchając, 
  Kiedy do domu przyszedł narzekając: 
 • O Kachnie

  Kachna sie każe w łaźni przypatrywać, 
  Jeslibych ją chciał nago wymalować; 
 • O kocie

  Słychał kto kiedy, jako ciągną kota? 
  Nie zawżdy szuka wody ta robota, 
 • O Łazickim a Barzym

  Łazicki z Barzym, gospodarzu miły, 
  Jesliś nieświadom, jakowej są siły, 
 • O miłości

  Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
  Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?
 • O rozkoszy

  Rozkoszy na świat szczerej nie podano, 
  ale do każdej żółci przymieszano. 
 • O sobie

  Dopiero chcę pisać żarty 
  Przegrawszy pieniądze w karty; 
 • O tymże

  Wczora pił z nami, a dziś go chowamy; 
  Ani wiem, czemu tak hardzie stąpamy. 
 • O zazdrości

  Ani przyjaciel, ani wielkość złota, 
  Ani uchowa złej przygody cnota; 
 • O żywocie ludzkim

  Fraszki to wszystko, cokolwiek myslimy, 
  Fraszki to wszystko, cokolwiek czynimy. 
 • Ofiara

  Łuk i sajdak twój, Febe, niech będzie, lecz strzały 
  W sercach nieprzyjacielskich w dzień boju zos
 • Raki

  Folgujmy paniom nie sobie, ma rada, 
  Miłujmy wiernie nie jest w nich przysada. 
 • Sen

  Uciekałem przez sen w nocy, 
  Mając skrzydła ku pomocy, 
 • Tren I

  Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe
  I lamenty, i skargi Symonidowe,
 • Tren II

  Jeslim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić, 
  A kwoli temu wieku lekkie rymy stawić, 
 • Tren III

  Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona!
  Zdałać się ojca twego barziej uszczuplona
 • Tren IV

  Zgwałciłaś, niepobożna Śmierci, oczy moje, 
  Żem widział umierając miłe dziecię swoje! 
 • Tren IX

  Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze! 
  Która, jesli prawdziwie mienią, wszytki żądze, 
 • Tren V

  Jako oliwka mała pod wysokim sadem
  Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem,
 • Tren VI

  Ucieszna moja śpiewaczko! Safo słowieńska! 
  Na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, 
 • Tren VII

  Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory 
  Mojej namilszej cory!
 • Tren VIII

  Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 
  Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim! 
 • Tren X

  Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała? 
  W którą stronę, w którąś się krainę udała?
 • Tren XI

  Fraszka cnota ! - powiedział Brutus porażony... 
  Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony!&nb
 • Tren XII

  Żaden ojciec podobno barziej nie miłował 
  Dziecięcia, żaden barziej nad mię nie żałował. 
 • Tren XIII

  Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była 
  Albo nie umierała lub się nie rodziła!
 • Tren XIV

  Gdzie te wrota nieszczęsne, którymi przed laty 
  Puszczał się w ziemię Orfeus szukając swej straty?
 • Tren XIX - albo Sen

  Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała 
  Zamknąć i zemdlonego upokoić ciała ;
 • Tren XV

  Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni,
  Skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie smutni! 
 • Tren XVI

  Nieszczęściu kwoli a swojej żałości, 
  Która mię pravaie przejmuje do kości,
 • Tren XVII

  Pańska ręka mię dotknęła, 
  Wszytkę mi radość odjęta: 
 • Tren XVIII

  My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje, 
  W szczęśliwe czasy swoje 
 • Z Anakreonta (I)

  Ja chcę śpiewać krwawe boje, 
  Łuki, strzały, miecze, zbroje; 
 • Z Anakreonta (II)

  Próżno się mam odejmować, 
  Widzę, że muszę miłować. 
 • Z Anakreonta (III)

  Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje, 
  Najciężej, kto miłując łaski nie zyskuje.