Antoniewicz, Karol

SJ, herbu własnego, – polski duchowny katolicki, jezuita, poeta.