Irzykowski, Karol

Polski krytyk literacki i filmowy, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz, szachista.
  • Dług

    Gdzie się w mojej duszy gubią
    Muzyki melodie?
  • Ergo decipiatur!

    Na co wysiłki górnolotnych dążeń,
    Na co przykłady oszalałych natur!