Mało nas

Mało nas, mało nas 

Do pieczenia chleba, 

Tylko nam, tylko nam 

Ciebie tu potrzeba!

Dużo nas, dużo nas 

Do pieczenia chleba, 

Więc już nam, więc już nam 

Ciebie tu nie trzeba!