Dziadek przyjdzie

Dziadek dzisiaj przyjdzie,

W wielkim krześle siędzie,

Śliczne mi powieści

Opowiadać będzie.

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło!

 

Dziadek dużo widział,

Dużo ziemi schodził;

Już sam nie pamięta,

Kiedy się urodził.

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło!

 

Jak nam dziadek zacznie

Prawić różne dziwy,

To świat dawny staje

Przede mną jak żywy.

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, polatujcie wkoło!

 

I dawne zagrody,

I ludzie, i pleśnie...

Do rana samego

Marzą mi się we śnie!

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, polatujcie wkoło!