Pojedziemy w cudny kraj

Patataj, patataj,

pojedziemy w cudny kraj!

 

Tam gdzie Wisła modra płynie,

Szumią zboża na równinie,

 

Pojedziemy, patataj...

A jak zowie się ten kraj?