Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 

Nie damy pogrześć mowy! 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep piastowy, 

Nie damy by nas zniemczył wróg... 

 

- Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy Ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg... 

 

- Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 

Ni dzieci nam germanił. 

Orężny wstanie hufiec nas, 

Duch będzie nam hetmanił, 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg... 

 

- Tak nam dopomóż Bóg!