Lista Wierszy

Architektura - Stachura Edward
Argument kosmiczny - Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Aria konającego Kostrzyna - Przybora Jeremi
Aria Kostrzyna - Przybora Jeremi
Arkana - Staff Leopold
Armstrong - Kolumb Księżyca - Grochowiak Stanisław
Ars Poetica - Baczyński Krzysztof
Ars poetica? - Miłosz Czesław
Astronomowie - Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Astry - Asnyk Adam
Aszera - Asnyk Adam
Atlantyda - Szymborska Wisława
Atlas - Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Atłas i kitaj - Krasicki Ignacy
Atrament - Brzechwa Jan
Atrament i Kreda - Brzechwa Jan
Autobiografia - Baczyński Krzysztof
Autobusy zapłakane deszczem - Kofta Jonasz
Autoportret małego jaguarka - Przybora Jeremi
Ave aurora - Staff Leopold
Ave, Patria! - Konopnicka Maria

 < 1 2 3 4 5 6 >