Pora powracać, pora 

wzruszyć skiby mogilne, 

cale życie trzeba przeorać, 

a nasze ręce są silne. 

 

Zaprzężmy w piastowy pług 

Konie pędzone naftą. 

Ziemia dla chłopa! Nie będzie sług! 

Równość! Oświata! Traktor!