Najładniejsze bajki są o tym, że byliśmy mali. Ja lubię najbardziej tę, jak 

to raz połknąłem kościany guzik. Mama wtedy płakała.