Pan Cogito a ruch myśli

Myśli chodzą po głowie 

mówi wyrażenie potoczne 

wyrażenie potoczne 

przecenia ruch myśli 

większość z nich 

stoi nieruchomo 

pośrodku nudnego krajobrazu 

szarych pagórków 

wyschłych drzew 

czasem dochodzą 

do rwącej rzeki cudzych myśli 

stają na brzegu 

na jednej nodze 

jak głodne czaple 

ze smutkiem 

wspominają wyschłe źródła 

kręcą się w kółko 

w poszukiwaniu ziaren 

nie chodzą 

bo nie zajdą 

nie chodzą 

bo nie ma dokąd 

siedzą na kamieniu 

załamują ręce 

pod chmurnym 

niskim 

niebem 

czaszki