Hymn św. Franciszka z Asyżu

Bądź pochwalony, Rozdawco Cierpienia!

Ręceś mi przekłuł i nogi

i krew mi cieknie z głowy,

a oto z Krzyża

zstępuje ku mnie w przechwalebnych ogniach

biały Serafin

i radość w serce mi leje,

i z duszy śpiewne wytwarza narzędzie,

ażebym śpiewał i grał,

ażebym sławił i wielbił

Rozdawcę bolesnych stygmatów,

z których się rodzi Wesele

i Miłość...

I śpiewam, i gram

do wtóru anielskich zastępów,

mogących patrzeć w oblicze

Twórcy...

I śpiewam: bądź pochwalony!

A wy, stworzenia boże, słuchajcie mej pieśni

i chwalcie razem ze mną Tego, co was kocha.

Ty, słońce, przede wszystkim, zestrój swoje blaski

w hymn płomienisty,

albowiem przezeń nam świecisz

i przezeń siewców rozbudzasz,

ażeby ziarno siewali

na sytny chleb Ducha...

 

Długomci-ć czekał na przedwieczne Słowo, 

jakkolwiek we mnie było i poza mną, 

we wszystkich drzewach i we wszystkich trawach, 

w wszystkich jasnościach i wszystkich ciemnościach,

w róży i lilii,

w robaku i płazie,

w głębinach wody i w górach pustynnych,

w płaczu, nadziei, w uciesze i trwodze.

Długomci-ć czekał, albowiem me plecy

okrywał jedwab i pasem błyszczącym

były ściągnięte me biodra,

i drogocenne trzewiki

chroniły stopy me,

aby ich piasek nie zbrudził,

po którym stąpa — człowiek.

Długomci-ć czekał, o Panie,

żądny się oprzeć na Twojej światłości,

albowiem w ręku moim była laska,

w kosztowny metal okuta,

a zaś w marzeniach sięgałem po berło,

by rozkazywać wszystkiemu, co żyje.

A oto dzisiaj spłynął na mnie zdrój

Łaski,

iż mogę

z wyciągniętymi rękoma

patrzeć w Krzyż

i z ran rozkosznych przelewać

krew.

I widzę twarz Serafina,

całą w ognistych rozbłyskach,

i słucham wiewu, któryś dał nam, Panie,

abyśmy przezeń rozumieli tchnienie

Twojej Istoty!...

I słucham szeptów, któreś dał nam, Panie,

w eukaliptowych koronach,

w cichych gałęziach oliwek i pinij,

byśmy w nich mieli oddźwięk tajemnicy

Twojego Bytu!

I słucham dzwonu, jak dzwoni

w sferach powietrznych, pełnych Twego Ducha,

wzywając ludzi i głazy,

i ryby w rzece, i ptactwo,

nim jeszcze zaśnie po gniazdach,

i mchy na dachach, i zielsko w szczelinach

zwalonych bramie i schodów,

i te różowe cyprysy

na świętym miejscu umarłych,

i kości, złożone w ziemi:

aby ci bracia moi i me siostry

zmówili pacierz wieczorny,

aby na jego rozbrzmieniach,

na śpiewnych rozlewach dzwonu,

płynęli duchem ku Tobie...

Raduj się, serce, weselem

twojego Zbawcy!

Dzwoń, szumiej i szeptaj poszumem,

szeptem i dźwiękiem okręgów,

boś oto cząstką ich serca,

bo oto przyszło ku tobie

Ocknienie!

O miasto, z zimnych zbudowane głazów,

na których zorza przygasa!

Ciepło jest w tobie i ogień,

albowiem w twoim ubóstwie

kryje się Miłość!...

O moi bracia i siostry 

z jarzmem na plecach,

z ciężarem konwi na głowie!

Już ja w rzemiennym przepasaniu swoim

nie mam ci złota ni srebra,

już ja rzuciłem laskę i trzewiki

i spieszę ku wam ubogi,

tylko bogaty tym Słowem,

co mnie przy słońca zachodzie,

przy dźwięku dzwonów i przy szepcie traw

wyrwało z obierzy Zła.

Już ja się nie gnę przed Blichtrem i Próżnią,

lecz idę ku wam, aby jarzmo wasze

wziąć na swe barki

i, konwie wasze dźwigając na głowie,

nierozerwalny zawrzeć ślub

z wyzwalającą Miłością!

Zbliżam się ku wam, pragnąc razem z wami

i razem z wszystkim rodzeństwem,

co kwitnie, pełza, i świeci, i gaśnie,

mężnie anielską oślepiwszy bronią

Centaura Pychy,

zaśpiewać pieśń tę jedyną:

Bądź pozdrowione Cierpienie,

gdyż z ciebie rodzi się Miłość!

O bracie mój, księżycu! o siostry me, gwiazdy! 

Świecicie nad mrokami mojej siostry ziemi, 

co, mając Jutro przed sobą,

nie umie zasnąć w łasce i spokoju, 

a tylko w myślach się wije, 

jak by, powstawszy rano, 

rozpuścić wszystkie swe żądze...

Zazdrość się zerwie

i będzie zazierała pod okna sąsiada,

żali nie bielszy chleb na jego stole...

A potem, przeklinając dzień, który ją zrodził,

pod fartuch schowa garnek z rozżarzonym węglem

i pójdzie go podłożyć między snopy zboża...

O bracie mój, księżycu! o siostry me, gwiazdy! 

Chwalcie wraz ze mną Miłość,

ażeby Chciwość

nie wyciągała pokurczonych palców

po kruszec drogi, schowany w piwnicach

zamków, ujętych w parów i ostrokół...

Albowiem wszystko jest marność,

i blichtrem i próżnią

potęga możnych,

a błogosławion li ten,

który w rzemiennym przepasaniu swoim

nie nosi złota ni srebra,

lecz bosy, z odkrytą głową

idzie pomiędzy swą brać...

 

O bracie mój, księżycu! o siostry me, gwiazdy! 

Na lśnistych waszych drogach, w tęczach waszych

blasków

rząd apostołów i świętych, 

proroków i pustelników

i zachwyconych dziewic, 

oczy utkwiwszy w Krzyż, 

wyrzeczeń nuci psalm.

I słodkość mają w oczach,

na głowach kwiaty lilij,

krew z nich strumieniem ciecze,

a ręce ich oparte

na przewiązanych słupach,

na rozżarzonych rożnach,

na kołach żelazistych,

na mieczach i toporach,

a z warg im  uśmiechniętych

wypływa zbożny psalm.

A tutaj, w mrokach ziemi, śród pałacu Zbytku,

na stopniach bazaltowych, pod urną z porfiru,

ciężki zasypia Przesyt...

O zwisie piersi oparł

obrzękłą twarz i śpi...

Dłoń jego ściska puchar,

z niego się wino leje

na róże, pozrywane w wirydarzu wiosny!

 

O róże, siostry moje, o najmilsze dzieci

kochającego Twórcy,

co posiał was, by upleść niebiańską koronę

dla Przenajświętszej Panny:

przebaczcie, że was ręce dotknęły nieczyste!

O zbudź się, Grzechu grzechów, i patrzaj: tam Szatan 

na barki wziął Rozpustę,

zbiegłą z uścisków twych,

i, skrzydła rozpostarłszy, wzniósł ją nad twój gmach

i rzuca z wysokości, sięgającej niebios,

na wieków wiek zamkniętych, w straszne widmo Sądu.

 

Słyszę —

anielskie huczą trąby —

widzę —

umarli wstają z grobów,

kłąb ciał w śmiertelnych kurczach

przeklina, ryczy, wzdycha

westchnieniem, od którego ślepnie przerażenie...

Potworne sznury wężów

wpiły się w potępieńców,

a czarny Szatan-zwierz

rozrywa ich widłami

i strąca w piekielny ogień.

A nad ostatnim szczeblem

drabiny Jakubowej,

na chmurze spłomienionej

siadł sprawiedliwy Sędzia

i sądzi złych i dobrych,

i sądzi tak przez wieki, długie, straszne wieki.

 

Zasię Bóg-Człowiek,

Krzyż dźwigający w jednej, 

a drugą na swe blizny wskazując otwarte,

Cierpienia wzywa głosem,

aby ukochać Miłość,

gdyż ona li odwlecze

dzień Sądu...

A na maleńkim ziarnku,

dokąd dotychczas nie dotarły jeszcze

grzmoty anielskich surm,

wykwita kwiat ostatniej,

najhaniebniejszej zbrodni: 

tam Chciwość, Pycha, Zazdrość

do walki bratobójczej pogania plemiona.

 

Widzę —

leje się krew człowieka. 

Wilk, szakal i hyjena 

rzucają legowiska. 

Łuna za łuną bije, 

sieroty płaczą głodne 

i matka pierś rozrywa.!

 

Widzę —

kalekom z rąk wyschniętych 

na ziemię lecą krokwie, 

a starce, bez podpory, daremnie oczyma 

szukają oślepłymi, gdzie znaleźć kęs chleba. 

A Dżuma, owinięta w szary, długi całun, 

przebiega z kosą w ręku zagon za zagonem 

i kosi resztę kłosów, których nie stratował

szalony. Miłosierdziu wrogi tabun wojny.

O biedni staruszkowie! o słabe sieroty!

O matki zrozpaczone! do was ci ja idę!

O ziemio, siostro moja, rodzicielko Winy,

do ciebie ja przychodzę bez złota w rzemieniu,

pokorny i ubogi,

tylko bogaty tym Słowem,

co dziś przy słońca zachodzie,

przy dźwięku dzwonów i przy szepcie traw,

stało się dla nas orędziem pokoju!

O ziemio, siostro moja, żądna krwi i hańby, 

do ciebie ja przychodzę,

bosy, z odkrytą głową,

i jarzmo twe i grzech twój, i wszystką twą grozę 

chcę dźwigać razem z tobą

i razem z tobą śpiewać 

przedziwny hymn Miłości, 

boć ona li odwlecze 

dzień Sądu...

 

O bracie mój, księżycu! o siostry me, gwiazdy!

O róże, które dłonie zrywają nieczyste — 

chwalcie wraz ze mną i z wszystkim stworzeniem, 

z mym drogim bratem ogniem

i siostrą moją wodą,

z wszystkim, co rośnie i pełza, i kwitnie, 

z wszystkim, co szumi i szepce, i dźwięczy, 

z wszystkim, co płonie i gaśnie — 

chwalcie, chwalcie, chwalcie 

sprawiedliwego Sędzię, 

który odwlecze dzień Sądu 

przez Miłość...

 

Ręceś mi przekłuł i nogi 

i w bok mi włócznię wbiłeś,

a biały twój Serafin 

zstępuje ku mnie z Krzyża, 

zaś na promiennym obłoku 

ptaszęta wiją gniazda 

i nucą...

 

Uciszcie się, ptaszkowie! brat wasz pieśń chce śpiewać,

albowiem serce mu rośnie,

że może cierpieć Cierpieniem,

z którego rodzi się Miłość...

Że wyciągnąwszy ramiona

i zapatrzony w tę jasność,

opływającą ciernie,

zwite na Krzyża wiązaniu,

może dziś słuchać wiewów,

któreś nam dał,

abyśmy przez nie rozumieli tchnienie

Twojej Istoty —

że może słuchać tych szeptów,

któreś nam dał

w eukaliptowych koronach,

w cichych gałęziach oliwek i pinij,

byśmy w nich mieli oddźwięk tajemnicy

Twój ego bytu!...

Lub nie! śpiewajcie wraz ze mną

hymn jaśniejący, jak słońce,

gdy pada na tę łąkę, na złomy te szare,

na moje miasto rodzinne,

na grzbiety tych mgławych gór!

Chwalcie Go razem ze mną,

boć On wam dał skrzydła,

abyście mogły kąpać się w ]

On to wam krągłe dał oczy,

abyście mogły patrzeć na ten Krzyż -

na Serafina twarz!

On wam dal bruzdy i miedze,

krzewinę głogu i wierzchołki drzew,

abyście miały gdzie spocząć!

On ci tak swoim każe świecić żarom,

iżby się ziarna kruszyły

na zapas dla waszych spichlerzy!

Śpiewajcie, braciszkowie, i ty, siostro pszczółko,

i ty, mój świerszczu polny,

i ty, moja muszko,

i ty, mój kwiecie rumianku,

i ty, daleki a głęboki szumie

mojego brata wiatru,

i ty, jedwabny promieniu,

który oprzędzasz ten stok!

I ty, siostro Klaro,

którą wybrałem między niewiastami,

albowiem wdzięczna jesteś i zachodna,

a zasię dusza twa

jest jak przedziwne zwierciadło,

odbijające świętą wolę Twórcy !

W wysokiej, białej wieży

zamknęłaś swe Dziewictwo,

a święci aniołowie

znoszą mu kwiaty hołdu.

Strzeże go Czystość i Męstwo,

wszystko się przed nim kłoni,

i jam cię nie obraził

choćby najmniejszym drgnięciem

przyczajonego Grzechu.

Zaś patrząc w twoje oczy,

w ciche, głębokie oczy,

w których się zamknął Raj,

nim jeszcze zdradny wąż-

owinął w swoje kręgi drzewo Zła i Dobra,

Miłości czuję prawdę,

jeżeli jest jaki oddech,

którym poranna zorza

owiewa tron niebieski w dzień Wniebowstąpienia.

A oto wczoraj w nocy,

gdym legł na garści słomy.

Kusiciel, wszedłszy do mnie,

celę mą zmienił w kościół.

O Sędzio, przebacz grzech! 

Księża, siedzący w stallach, 

śpiewali Miserere,

a każdy dźwięk się stawał 

czerwoną lub białą różą

i padał na marmury.

O Sędzio, przebacz grzech! 

W kosztownych kadzielnicach 

paliły się kadzidła, 

a na opalach dymu 

słały się chóry świętych, 

pomiędzy nimi Szatan. 

O Sędzio, przebacz grzech! 

A kiedy zaśpiewali: 

„Wieczysty spokój, Panie, 

racz dać tej grzesznej duszy!" 

spomiędzy grona świętych 

na drodze róż i blasków, 

tyś zeszła ku mnie naga —

o Sędzio, przebacz grzech!

I kościół się przemienił

w kosztowny pałac Zbytku; 

świat wszystek się rozszalał 

jak tabun dzikich koni 

bez uzdy i wędzidła.

Wino się strugą lało, 

gięły się srebrne stoły 

od pozłocistych zastaw, 

śpiew, harfy, chutne krzyki 

i nagie ciała w pląsach: 

świat wszystek się rozszalał 

jak tabun dzikich koni 

bez uzdy i wędzidła. 

Sam Szatan mu przygrywał 

i suknie zdzierał z kobiet, 

i warkocz im rozplatał, 

i rzucał je pijane 

w szalony tłum pijanych. 

Śpiew, harfy, chutne krzyki 

i nagie ciała w pląsach: 

świat wszystek się rozszalał 

jak tabun dzikich koni — 

sam Szatan mu przygrywał... 

A ja, zluźniwszy rzemieńca, 

pełnego srebra i złota, 

ległem pod urną z porfiru, 

na stopniach bazaltowych. 

I twarz skłoniwszy obrzękłą 

na tłustą pierś Satyra, 

z jedwabiów odsłoniętą, 

Iedwiem udzierżył puchar. 

Z niego się wino lało 

na róże podeptane, 

a z objęć mych uciekła — 

wyrwała się Rozpusta, 

mająca twoje oczy... 

I Raj się w nich zamykał 

z oślizłym wężem Zdrady, 

kiedy już w swoje kręgi-

owinął Zło i Dobro. 

Uciekła przesycona — 

Szatan ją wziął na skrzydła 

i uniósł nad mój gmach, 

w którym się świat rozszalał 

jak tabun dzikich koni... 

Do wysokości niebios, 

na wieków wiek zamkniętych, 

wzniósł ją na swoich barkach 

i rzucił w widmo Sądu. 

Anielskie grały trąby, 

świat wszystek jęczał, płakał, 

klął, wił się, ryczał, wzdychał, 

że od tych westchnień strasznych 

oślepło przerażenie... 

Zaś na maleńkim ziarnku, 

leżącym u mych stóp, 

wykwitał kwiat ostatniej, 

najhaniebniejszej zbrodni: 

to Pycha, Chciwość, Zazdrość 

do walki bratobójczej popchnęła plemiona... 

Ale nad srogi Twój rozgniew 

możniejszą, Sędzio, Twa litość, 

co z straszliwego zbudziwszy mnie snu, 

kazała iść między ciernie 

i żądze wytarzać w ich kolcach... 

I popłynęła ma krew, 

i ciernie zakwitły różami, 

ażebym razem z nimi 

i razem z tobą, o siostro ma, Klaro, 

mógł sławić i wielbić Twórcę! 

Ażebym razem z wonnym kwiatem róż 

i razem z duszą twą 

mógł dziś zaśpiewać hymn,

że Miłość idzie przez ciebie, 

Miłość niewinna i czysta, 

która zwycięży nas!

O nućcie razem ze mną, braciszkowie moi, 

ptaszęta na promiennym siedzące obłoku!... 

Serafin stoi przy mnie

i patrzy jej oczyma, 

i rodzi się Miłość —

i świat się obsypuje kwiatem i zielenią!

O nućcie, braciszkowie i ty, siostro pszczółko, 

albowiem rodzi się Miłość

I dźwięk płynie po ziemi, nigdyć nie słyszany, 

gdy Życie było li Ciałem!

O nućcie, me ptaszęta i ty, siostro muszko,

i ty, mój świerszczu polny, 

i ty, mój bracie wietrze,

i ty, mój ogniu, wiekuisty ogniu,

albowiem Miłość się rodzi

i pokolenia idą w imię Ducha

do walki z Przemocą i Zdradą!

A w bohaterstwo okuta ich pierś —

we wielkiej idą procesji,

w śmiałym szeregu,

a Czystość wieińczy im skroń,

a hasło: Zbawienie przez Miłość!...

 

Raduje się moje serce, 

raduje się wielką radością, 

żeś ręce mi przekłuł i nogi, 

że krew mi z boku ciecze, 

że mogę patrzeć w Krzyż, 

że mogę cierpieć Cierpieniem, 

z którego rodzi się Miłość...-

Raduje się moje serce,

raduje się wielką radością,

że Twój Serafin biały

Śmierć już prowadzi ku mnie:

bądź pochwalony przez mą siostrę Śmierć!

Nie na to ją stworzyłeś,

aby nam była zniszczeniem,

tylko w łagodnych jej oczach,

patrzących na mnie błękitną światłością

źrenic mej siostry Klary,

potęgęś zamknął zbawczą,

przez którą człowiek się staje

szczęśliwym uczestnikiem

nieśmiertelnego Żywota!

Ręceś mi przekłuł i nogi

i w bok mi włócznię wbiłeś,

a biały Twój Serafin

zstępuje z Twego Krzyża

i w blaskach promienistych

Śmierć już prowadzi ku mnie —

bądź pochwalony przez mą siostrę Śmierć!

Nie szukam ci ja ulgi,

bom na to jest, by cierpieć,

a tyłkom wielce spragnion

wiekuistego Żywota,

którego bramy, pełne chwały Twej,

otwiera mi w tej chwili

siostrzyca ukochana,

przednia wśród Twoich córek —

Śmierć!

 

Bądź pochwalony

przez jej wybawczą Moc!

Bądź uwielbiony-

przez  ukochanie Śmierci! 

Oto spogląda na mnie 

głębią łagodnych źrenic 

Twojej wybranki Klary, 

a świeżych ust dziewiczość 

szepcze mi słodkie słowa, 

że już się zbliżył utęskniony czas 

tych moich z nią zaślubin...

 

Krew sączy mi kroplami

z przekłutych rąk i nóg,

strumieniem krew mi cieknie

ze zranionego boku,

a ciało przebiega dreszcz...

Kleją się ciężkie powieki,

bezwładnie opadają

ponad gasnącą jaśnią moich ócz,

które za chwilę, za chwilę

blask ujrzą przewspaniały

Twojego Majestatu.

 

O wschodzie nowego bytu! 

Płonie już moja góra, 

pali się ogród róż, 

anieli na skrzypcach grają 

u wejścia Porcjunkuli, 

ptaszęta wyśpiewują, 

oliwek liście szepcą 

poranny cichy pacierz, 

a korni braciszkowie 

na prostych niosą marach 

to grzeszne ciało moje, 

owite w czarny habit...

Serafin schodzi z Krzyża

i Śmierć spogląda ku mnie

łagodną głębią źrenic

Twojej wybranki Klary —

bądź pochwalony przez mą siostrę Śmierć...

Kasprowicz, Jan

W ciemności schodzi moja ...
A kiedy zmartwychpowstał
Anarchista
Aniol ciszy
Anioł
Ballada o słoneczniku
Baraby
Boże Caria chrani
Chusta św. Weroniki
Ciche samotne rzędy wierzb ...
Cisza wieczorna
Co sie to dzieje! Co sie t ...
Cokolwiek o tym powiecie
Cud w Kanie Galilejskiej
Cud w Kanie Galilejskiej
Cyganie
Czarnodunajecka
Czekalem na ciebie wczora
Dies irae (Hymny)
Droga
Drogi krzyżowe
Druciarczyki
Dzień Matki Boskiej Aniels ...
Dzień przedżniwny
Dzikie gęsi
Dzwonki sanek
Fujawica
Gdy mnie ogarnia zmrok
Gdy przyjdzie czas
Głupi tylko ma pewność
Hej, wara wam Dunajczanie
Hej! Ludu ty polski!
Hymn św. Franciszka z Asyż ...
Judasz
Kalwaryjskie dziady
Kierdele
Kobziarz mróz
Kordecki
Ksiądz kanonik
Księga
Księga ubogich I
Księga ubogich II
Księga ubogich III
Kujawiak
Legenda o głodzie
Marii Konopnickiej
Matka
Miłości pełne niech będą t ...
Młode lata! młode lata!
Modlitwa wędrownego grajka ...
Moja pieśń wieczorna
Moja pieśń wieczorna
Moja piosenka
Mówią że ślepiec
Mróz
Muzykanci
Na chrzcinach
Na gęśliczkach
Na Kondrackiej Hali
Na powitanie
Nasturcje
Nie ma tu nic szczególnego ...
Nie wiem, gdzie jesteś
Nie wiem, gdzie jestes...
Nie wrócisz do mnie
Nie zgasłaś, pieśni...
Od drzwi tych nie odejdę
Od ostatniej niedzieli
Ognie pastuszków
Opowieść o mgłach
Pamięci Szopena
Pieśń dziadowska o św. Łaz ...
Pod słońcem, pod nieba błę ...
Poranek
Procesja
Przeprosiny Boga
Przestałem się wadzić z Bo ...
Przewodnicy
Przy wigilijnym stole
Przypomnienie I
Przypomnienie II
Rada
Rozmilowala sie ma dusza
Salome
Siądź na kamieniu
Sonet I
Sonet II
Sonet III
Sonet IV
Spowiedź
Stary wariat
Święty Boże, święty mocny ...
Szum wody
Tęsknię ku tobie, o szumią ...
To tylko sen...
W ciemnych Smreczynach
W sobotę rano w Dunajcu
W turniach
Wiatr gnie sieroce smreki
Wiatr halny
Wieczerza Pańska
Wierzyłem zawsze w światła ...
Witajcie kochane góry
Wożą gnój
Wrony
Z opłatkiem
Zasnuły się senne góry
Zorza
Żywicielko droga, ziemio c ...