Było morze, w morzu kołek, 

A na kolku byl wierzcholek, 

Na wierzchołku siedział zając 

I nogami przebierając, śpiewał tak: 

Było morze, w morzu kołek…