Hakeldama

Kapłani mają problem 

z pogranicza etyki i rachunkowości 

 

co zrobić ze srebrnikami 

które Judasz rzucił im pod nogi 

 

suma została zapisana 

po stronie wydatków 

zanotują ją kronikarze 

po stronie legendy 

 

nie godzi się wpisywać jej 

w rubryce nieprzewidziane dochody 

niebezpiecznie wprowadzić do skarbca 

mogłaby zarazić srebro 

 

nie wypada 

kupić za nią świecznika do świątyni 

ani rozdać ubogim 

 

po długiej naradzie 

postanawiają nabyć plac garncarski 

i założyć na nim 

cmentarz dla pielgrzymów 

 

oddać – niejako 

pieniądze za śmierć 

śmierci 

 

wyjście 

było taktowne 

więc dlaczego 

huczy przez stulecia 

nazwa tego miejsca 

hakeldama 

hakeldama 

to jest pole krwi