Żółwie i krokodyle

Żółwie i krokodyle 

Mieszkają wspólnie nad Nilem, 

Ale przy tym, najwyraźniej, 

Są ze sobą w nieprzyjaźni, 

Bo krokodyl nie myśląc żyje znakomicie, 

A każdy żółw – to myśliciel.

 

Myślały tedy żółwie lat co najmniej dwieście, 

No i wymyśliły wreszcie 

Najmądrzejsze z żółwich dzieł: 

Nową pisownię 

Polegającą dosłownie 

Na tym, że gdzie nie trzeba, tam pisze się „eł”.

 

Odtąd każdy mądry żółw 

Zamiast „rów”, napisze „rółw”, 

„Zdrowa” u nich będzie – „zdrołwa”, 

„Krowa” u nich będzie – „krołwa”,

 

„Cena” żółw napisze – „cełna”, 

Tak jak my piszemy – „wełna”, 

Do swych dzieci mówią żółwie: 

„Ja ci mółwię, włóż obułwie!”

 

Zmian tych zaszło nie wiem ile, 

Lecz gdy przyszły krokodyle 

I ujrzały żółwie „eł-y” 

Przekręconych różnych słów, 

Najzwyczajniej „eł” połknęły 

I nie piszą „żółw”, lecz „żów”.